เข้าชม: 921|ตอบกลับ: 10

10 อันดับ สถานที่ควรไปเยือน ก่อนเสื่อมโทรม-หายไปจากโลก [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]


[ÖÁ×ðºì×ê2Lv]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý100ƪ [ÖÁ×ð»Æ×ê1Lv]ÍþÍû¡Ý10µã [ÖÁ×ðÀ¶×ê1Lv]ÔÚÏßʱ¼ä¡Ý10Сʱ [ÖÁ×ðÂÌ×ê1Lv]¹±Ï׶ȡÝ10µã [ÖÁ×ð×Ï×ê2Lv]½ð±Ò¡Ý1000¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [ÖÁ×ðºÚ×ê1Lv]Ôª±¦¡Ý8¸ö

Social Network
 ระดับ: Rank: 3Rank: 3
 ตำเเหน่ง: Expert Member
 UID:  102  
        ดูโปรไฟล์ ส่งข้อความ เพิ่มเพื่อน ทักทาย
 โพสต์: 143
 เครดิต: 390
 น้ำใจ:  143
 Point : 1137
 ความดี:  13
 เพศ: ไม่ทราบ
 ระดับการอ่าน25
 สมัครเมื่อ: 19-10-2011
 เข้าชมล่าสุด: 4-5-2013

Donate : 0 THB.
พลังใจ : 45เหรียญ
No.31 No.14 Shiina Mashiro
 • ได้รับคำขอบคุณ 1 ครั้ง
 • กล่าวคำขอบคุณ 0 ครั้ง
โพสต์เมื่อ 1-5-2013 16:24:39 |แสดงทั้งหมด | Firefox 18.0| Windows 7 x64 Edition
                                                                                       
                                                        

Satisfaction Space: Social Frontier; X3 g. @  n2 T
10 อันดับ สถานที่ควรไปเยือน ก่อนเสื่อมโทรม-หายไปจากโลก& n4 b7 U" Q, ~4 j

. C% Z2 F! u' ]: F7 s/ p4 Z

; G# Y+ z( Q+ L2 I- }

" Z' q1 V1 m$ `: b

อันดับ 10% [& X, Q# b1 q0 h, d! S) Z

  b# H* K0 [: a# R5 G7 ^; g2 |9 E( W- ?7 L) K( C
& }5 c+ p0 {4 K; a  f
ทัชมาฮาล (Taj Mahal)


8 @' B# l6 C: i0 y
, W9 P- b/ w7 m0 J* j3 @
ทัชมาฮาล สุสานหินอ่อนซึ่งเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่งดงามมากที่สุดในโลก แห่งประเทศอินเดีย สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิโมกุลผู้มีรักมั่นคงต่อพระนางมุมตัซ มาฮาล พระมเหสีของพระองค์ ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนานกว่า 21 ปี
" y' Z( u/ L0 `
8 N) x- x6 {8 q" t' A( P, b( Q

: s( [5 w7 p+ L6 A' c& A

4 H- a) C+ q" ?- Z% [2 g4 D

อันดับ 9
+ e4 D: e. O' V- p4 j+ R* g3 j
* A* G3 |! R* K$ Z0 t0 d# S. K" P7 P' n& j! i

2 L! v" f' I/ Q% ~- Y8 U8 Uอุทยานแห่งชาติกลาเชียร์ (Glacier National Park)

/ D. |5 b/ q* E& ^

5 v( L% G" U  N( kอุทยานแห่งชาติกลาเชียร์ ตั้งอยู่ในรัฐมอนทานา สหรัฐอเมริกา ซึ่งเมื่อ 100 ปีก่อน มีการค้นพบธารน้ำแข็งมาก 150 แห่งกระจายอยู่รอบอุทยานแห่งชาติกลาเชียร์ แต่ใน ค.ศ. 2005 ธารน้ำแข็งกลับละลายไปจนเหลือธารน้ำแข็งเพียง 27 แห่งเท่านั้นที่ยังคงเหลืออยู่ ซึ่งคาดว่าสภาวะโลกร้อนอาจจะทำให้ธารน้ำแข็งที่เหลืออยู่ละลายไปจนหมดภายใน 20 ปีนี้ หรือเร็วกว่านั้น
& ~9 C- r1 D6 t" Y4 ]! ~( q2 l" H$ K8 o% e9 I

/ [1 o( S+ {0 u) J: g# K/ c
9 L! T7 W* g8 m4 f- `

อันดับ 8
0 K4 k- R4 m# W$ Y% x
  d2 c( @  C! j* O: n4 L. f* \, j4 ~3 o9 `% m. T
" P4 p4 A; R3 b
ลุ่มน้ำคองโก (The Congo Basin)

9 |. H9 v2 S4 D- [. i

6 w. K, t1 i: P( b% b) L* Pลุ่มน้ำคองโก เป็นป่าฝนเขตร้อนซึ่งมีพื้นที่กว่า 10 ล้านเอเคอร์ ใหญ่เป็นอันดับ 2 ถัดจากลุ่มน้ำแอมะซอน ตั้งอยู่ในทวีฟแอฟริกา เป็นพื้นที่ซึ่งได้รับการระบายน้ำจากแม่น้ำคองโกซึ่งอยู่ในตะวันออกกลางของทวีปแอฟริกา และเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนของโลกถึง 40% ซึ่งตามข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติ ระบุว่า หากไม่มีการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้อย่างมีประสิทธิภาพมากพอ อาจจะทำให้ พื้นที่ป่าเขตร้อน พืชพรรณธรรมชาติ และสัตว์ป่า กว่า 2 ใน 3 ของลุ่มน้ำคองโก หายไปภายจนหมดภายใน 25 ปี เนื่องจากปัญหา การทำเหมือง การลักลอบตัดไม้ การทำฟาร์ม และการทำปศุสัตว์
% ?5 y( e( l4 s$ E% r- z/ R3 |( \5 |0 F7 X; ?: l


! ^! C1 R  }6 u+ u6 @& L, G% A
+ y) U6 z( k& \) J+ ^# r3 r

อันดับ 7# Z* \& U$ U( M7 c! N/ \6 g! Q
9 ^) |& Q' L  ^
/ \7 @" S7 A1 A& D

, u) K. q* b+ v2 v6 v. Mมาดากัสการ์ (Madagascar)

9 w! k- }3 o! q+ Z- H( G8 G

) x3 w0 m2 P3 I( lสาธารณรัฐมาดากัสการ์ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย เป็นเกาะที่ใหญ่อยู่ในอันดับที่ 4 ของโลก และยังเป็นถิ่นของสายพันธุ์พืชและสัตว์ถึงของโลกถึง 5% โดยที่มากกว่า 80% นั้นเป็นสัตว์หรือพืชเฉพาะถิ่นมาดากัสการ์ โดยสัตว์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะแห่งนี้ก็คือ ตัวลีเมอร์ซึ่งอยู่ในตระกูลไพรเมต ตัวฟอสซา นกเฉพาะถิ่น 3 ตระกูล และต้นบาวบับ 6 ชนิด แต่ในทุกวันนี้ สมดุลทางธรรมชาติของมาดากัสการ์ถูกคุกคามอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่ป่าถูกทำลายด้วยการตัดไม้และเผาป่า เพื่อนำไปทำเป็นพื้นที่ทางการเกษตร และการรุกล้ำพื้นที่ป่า ทำให้มีการคาดว่าหากไม่มีมาตรการที่จะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของเกาะ จะทำให้พื้นที่ป่าตามธรรมชาติของสาธารณรัฐมาดากัสการ์ หายไปจนหมดภายในเวลา 35 ปี ซึ่งจะส่งผลให้สัตว์ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นหายไปด้วยเช่นกัน1 H: n! p9 O; O8 |- W, A1 e

" M- C5 C" k5 x/ b) Z' s' H% R

$ k+ {6 J0 S% j0 z8 |7 ?8 I
, e  {5 i5 G8 j* Z/ |; |

อันดับ 6
! S; d! [8 H. O5 [, _" _0 L
5 @: ]$ v3 Z3 y) m( `! g
  Q. b% B+ F1 Y4 h2 w# P1 l) v) \+ k' u
เทือกเขาแอลป์ (The Alps)


! B5 u: h8 v0 ]3 Q/ ]+ I3 l
" `) t) {) O6 D9 U
เทือกเขาแอลป์ เป็นเทือกเขาที่ใหญ่สุดของทวีปยุโรป ซึ่งธารน้ำแข็งกับหิมะของเทือกเขาแอลป์นั้นได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอย่างมาก และที่ผ่านมา จากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนับตั้งแต่ยุค ค.ศ. 1880 ซึ่งมากกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกนั้น ก็ทำให้เทือกเขาน้ำแข็งแห่งนี้ละลายไปแล้วกว่า 20% และนั่นทำให้มีการคาดการณ์ว่า ภาวะโลกร้อนอาจจะทำให้เทือกเขาแอลป์ละลายหายไปจนหมดภายในปี 2050 หรืออีกไม่ถึง 40 ปีเท่านั้น3 f7 a; }; U- N. c
1 G7 Z/ t9 X5 ]9 C

6 b9 C6 V9 J' ^) V' h% h

5 h4 G# ]8 `3 r# W

อันดับ 5
9 V2 h3 i; Y  f/ N. q9 K+ y6 `* Q$ e

  |" R5 ~) G* D: B  A
9 C8 |! y# U, ~4 E# Yทะเลเดดซี (The Dead Sea)


* @* c, j% q" Q& O' `* K

% s/ g- i2 j7 v' ^7 Q& D, m. U  qทะเลเดดซี หรือทะเลมรณะ เป็นทะเลที่เค็มที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในระหว่างเขตประเทศจอร์แดนและประเทศอิสราเอล โดยรับน้ำที่ไหลมาจากแม่น้ำจอร์แดนเพียงสายเดียวเท่านั้น แต่ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา น้ำในทะเลแห่งนี้ลดระดับลงไปถึง 1 ใน 3 หรือ 13 นิ้วต่อปี อีกทั้งพื้นที่ตั้งของรีสอร์ทริมทะเลรวมถึงอาหารที่อยู่ในพื้นที่ 1.6 กิโลเมตรจากชายฝั่ง ก็ทรุดลงไปถึง 24.3 เมตรแล้ว ทั้งนี้ก็เพราะน้ำจากแม่น้ำจอร์แดน เริ่มจะไหลลงมะยังทะเลเดดซีน้อยลงทุกที ทำให้คาดว่าทะเลเดดซีอาจจะเหือดแห้งไปจนหมดภายใน 50 ปีนี้
, L+ f4 W1 U& m* f& o% ~" V
9 Y) ?. v* ]; z2 A! Q" U$ z8 t2 G


% t2 r* m6 A* E9 @# y
0 i8 c: j2 f8 z# R3 h

อันดับ 4/ K% K7 o* |" d2 j7 ]

: O$ h* y7 f8 n1 f8 P) v2 y9 D+ r( \7 [+ q: Z

& K+ y+ f% O! U( bเวนิซ (Venice)

1 S* I- M+ L3 J0 ~

& w  {% W4 O8 N; t5 V" R( ?เวนิซ เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต แห่งประเทศอิตาลี เป็นเมืองที่ประกอบด้วยหมู่เกาะเล็กๆ หลายเกาะในบริเวณเดียวกัน ซึ่งจากความงดงามและสภาพที่เต็มไปด้วยคลองน้อยใหญ่กระจายอยู่ทั่วเกาะ จนเกาะแห่งนี้เต็มไปด้วยสะพานข้ามคลอง ทำให้เวนิซได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำ และเมืองแห่งสะพาน โดยมีเส้นทางคมนาคมทางน้ำและการเดินเท้าเท่านั้น แต่บางคนอาจจะไม่ทราบว่าเมืองแห่งสายน้ำที่แสนงดงามแห่งนี้เริ่มที่จะจมลงมานานแล้ว โดยในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา เวนิซจมลงไปแล้วถึง 9 นิ้ว และการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลก็ยิ่งทำให้สถานการณ์การจมของเกาะต่าง ๆ ในเวนิชเลวร้ายมากยิ่งขึ้น เมืองเวนิชมีความถี่ของการเกิดอุทกภัยเพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยที่ผ่านมา ใน ค.ศ. 1900 มีความถี่ในการเกิดน้ำท่วมบริเวณ เซนท์มาร์กสแควร์ ไม่ถึง 10 ครั้ง แต่ใน ค.ศ. 1980 กลับเพิ่มขึ้นเป็น 40 ครั้ง และใน ค.ศ. 200 ก็มีความถี่ในการเกิดน้ำท่วมบริเวณดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 60 ครั้ง ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่า เมืองแห่งสายน้ำนี้อาจจะยังคงอยู่เพื่อรอให้นักท่องเที่ยวไปเยือนอีกเพียงแค่ไม่ถึง 70 ปีเท่านั้น& v! N2 S0 r& n3 T, }

3 x$ b" \+ L7 @* O3 l

$ M  |, Q' ?7 G% s8 _* x
; g: b1 [) |1 A# ?6 X' \

อันดับ 38 ]- t! G) W' }' F4 |& x
6 C6 J2 P7 _* a/ K- p
; q# u6 L/ a! Z2 c( ]
4 p0 J. @9 N1 B5 D8 F4 [! w5 _6 C  W
เกรตแบร์ริเออร์รีฟ (Great Barrier Reef)

2 X" S! {" L0 D: D8 V9 W, a

6 z; j/ j) ^% z/ ]- R3 X" Zเกรตแบร์ริเออร์รีฟ เป็นแนวปะการังนอกชายฝั่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อยู่บริเวณชายฝั่งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลีย มีความยาวกว่า 2,000 กิโลเมตร โดยเริ่มตั้งแต่แหลมยอร์ก (Cape York) ของรัฐควีนส์แลนด์ ลงมาถึงบันดะเบอร์ก (Bundaberk) ทางตอนใต้ ครอบคลุมดูแลพื้นที่ว่า 347,800 ตารางกิโลเมตร โดยมีแนวปะการังใหญ่แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ แนวปะการังเหนือ หมู่เกาะวิตซันเดย์ และแนวปะการังใต้ ซึ่งเกรตแบร์ริเออร์รีฟนี้เป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตเพียงอย่างเดียวบนโลกที่สามารถมองเห็นจากอวกาศได้ แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยผลจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ำในมหาสมุทร มลภาวะทางน้ำ ค่าความเป็นกรดของน้ำ รวมทั้งพายุไซโคลนที่พัดเข้าทำลายแนวหินปะการังอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดปะการังฟอกขาวเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจะทำให้ปะการังตายลงและทำลายระบบนิเวศของเกรตแบร์ริเออร์รีฟไป ทั้งนี้ จากปัญหาด้านสภาวะโลกร้อนซึ่ง เดอะ ออสเตรเลียน กรีน เฮ้าส์ มีรายงานว่า ภายในปี 2070 อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอีก 6 องศาเซลเซียส ทำให้มีการคาดการณ์ว่า 60% ของปะการังทั้งหมดในโลกจะหายไปภายในปี 2030 ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่น่ากังวลว่าสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มานานกว่า 8,000 ปี อาจจะต้องหายไปภายใน 1 ชั่วชีวิตของเรา และหินปะการังขนาดใหญ่ของเกรตแบร์ริเออร์รีฟนี้ ก็จะถูกทำลายลงจนหมดภายในระยะเวลาเพียงแค่ไม่ถึง 100 ปีเท่านั้น
7 ^/ |- J. w$ S: E% X) b0 k9 p5 F* Q: Y9 d


7 W4 m, L; a! n" \3 h* ^& ^( i# z: V# e# m+ y" p- D) x: q

อันดับ 2
& z( z) E5 P: ^6 _) ?
/ Y9 v, B/ u$ V3 d9 o, Q9 i
$ j6 ]: K+ J7 b0 f+ ~  @: U/ A: j* G! q3 g! T
มัลดีฟส์ (The Maldives)


+ `: o; |# f; E7 ]! W

' A! u& n8 j' s7 Z/ V* Eมัลดีฟส์ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียและศรีลังกา เป็นประเทศที่งดงามประกอบด้วยหมู่เกาะปะการังจำนวนมาก ท่ามกลางผืนน้ำอันงดงามของมหาสมุทรอินเดียที่โอบล้อมเกาะไว้ ทำให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมกับธรรมชาติอันงดงามของหาดทรายริมทะเลและพันธุ์ไม้เขตร้อนของมัลดีฟส์ แต่อย่างไรก็ตาม มัลดีฟส์เป็นประเทศที่มีพื้นที่อยู่ต่ำที่สุดในโลก โดย 80% ของหมู่เกาะทั้ง 1,200 เกาะของมัลดีฟส์ มีความสูงเหนือน้ำทะเลเพียงไม่ถึง 1 เมตรเท่านั้น ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า ภายในอีก 100 ปีข้างหน้า มัลดีฟส์ อาจจะจมหายลงไปในมหาสมุทรอินเดียจนไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้อีกต่อไป และจากความกังวลนี้ ทำให้ใน ค.ศ.2008 ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ได้ประกาศนโยบายที่จะเริ่มซื้อดินแดนจากประเทศอื่น ๆ เช่นอินเดีย เพื่อใช้เป็นบ้านแห่งใหม่ในอนาคตของเหล่าประชาชนที่จะไร้ที่อยู่อาศัย เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล และการกัดเซาะของชายหาด ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียพื้นที่ชายหาดถึง 90%% B( x! p8 u5 G! L: @9 V1 d$ k) Q
7 x3 h/ M1 `$ r2 h# J% |


0 z" k8 x# q* p, H+ q+ m
$ R* g; E6 r' E; u  @2 k, O

อันดับ 1
* K; A8 L. g( g4 y- S$ `5 f0 e6 W! W, C" a% o* k
& _% M4 H0 Y( B# C5 T/ d* t6 {

; a4 k6 K9 k7 L- u; G2 Hหมู่เกาะกาลาปากอส (Galapagos islands)

, {0 y0 l2 U5 |% J# t
  `4 H6 Q7 M9 E0 j6 o
หมู่เกาะกาลาปาโกส แห่งประเทศเอกวาดอร์ ตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นสถานที่ซึ่งมีความน่าสนใจทั้งด้านธรณีวิทยา สัตววิทยา และนิเวศวิทยา ทั้งยังมีสัตว์ที่มีลักษณ์แปลก ๆ อยู่บนเกาะ เช่น เต่ายักษ์ หรือ กาลปาโก อันเป็นที่มาของชื่อเกาะ และยังเป็นที่อยู่ของสัตว์อื่น ๆ ที่อาศัยอยู่บนเกาะและในทะเลรอบ ๆ อีกกว่า 9,000 สายพันธุ์ แต่อย่างไรก็ตาม จากความน่าสนใจดังกล่าวทำให้มีนักท่องเที่ยวไปไปเยือนยังหมู่เกาะแห่งนี้มากขึ้นถึง 12% ต่อปี ซึ่งเป็นผลให้มีโรงแรม ร้านอาหาร และยานพาหนะผุดขึ้นมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ล่วนแต่เป็นสิ่งที่บั่นทอนธรรมชาติอันงดงามของหมู่เกาะแห่งนี้ นอกจากนั้นยังมีกลุ่มคนที่ลักลอบน้ำสัตว์เข้ามายังเกาะเพื่อใช้เป็นอาหาร อีกทั้งเรือสำราญที่พานักท่องเที่ยวมายังเกาะก็ได้นำเอาหนูมายังเกาะแห่งนี้อีกด้วย ทำให้ธรรมชาติอันน่าตื่นตาของหมู่เกาะกาลาปาโกสแห่งนี้เกิดความเสื่อมโทรมและถูกทำลายลงไปเรื่อย ๆ โดยที่ไม่ทราบว่าจะความสวยงามเหล่านี้จะยังคงมีอยู่อีกนานเท่าใด
9 F: w( y+ u; x" j
7 {6 I1 y' l: f( M$ v4 W" W; c( l

( f8 R" [/ S9 `
( T8 E$ w# F! X# n$ `
Credit : tripinsurance.com

2 E0 @4 v* Z! V0 P, d6 J

[ÖÁ×ðºì×ê3Lv]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý1000ƪ [δµãÁÁÖÁ×ð»Æ×ê]ÍþÍû²»×ã10µã [ÖÁ×ðÀ¶×ê5Lv]ÔÚÏßʱ¼ä¡Ý4000Сʱ [ÖÁ×ðÂÌ×ê3Lv]¹±Ï׶ȡÝ500µã [ÖÁ×ð×Ï×ê3Lv]½ð±Ò¡Ý5000¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [ÖÁ×ðºÚ×ê1Lv]Ôª±¦¡Ý8¸ö

Social Network
 ระดับ: Rank: 7Rank: 7Rank: 7
 ตำเเหน่ง: Moderators
 UID:  7136  
        ดูโปรไฟล์ ส่งข้อความ เพิ่มเพื่อน ทักทาย
 โพสต์: 1483
 เครดิต: 8238
 น้ำใจ:  954
 Point : 12698
 ความดี:  622
 เพศ: ไม่ทราบ
 ระดับการอ่าน200
 สมัครเมื่อ: 25-4-2012
 เข้าชมล่าสุด: 24-11-2015

Donate : 1000 THB.
พลังใจ : 262เหรียญ
VIP Prinz Eugen
 • ได้รับคำขอบคุณ 72 ครั้ง
 • กล่าวคำขอบคุณ 18 ครั้ง
 Pet :

Shimakaze - Rare - Ver.
.

โพสต์เมื่อ 1-5-2013 18:06:55 |แสดงทั้งหมด | Internet Explorer 9.0| Windows 7
ใจจ้า

[ÖÁ×ðºì×ê3Lv]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý1000ƪ [δµãÁÁÖÁ×ð»Æ×ê]ÍþÍû²»×ã10µã [ÖÁ×ðÀ¶×ê2Lv]ÔÚÏßʱ¼ä¡Ý100Сʱ [δµãÁÁÖÁ×ðÂÌ×ê]¹±Ï׶Ȳ»×ã10µã [ÖÁ×ð×Ï×ê2Lv]½ð±Ò¡Ý1000¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [ÖÁ×ðºÚ×ê1Lv]Ôª±¦¡Ý8¸ö

Social Network

 ระดับ: Rank: 8Rank: 8
 ตำเเหน่ง: Touhou
 UID:  14625  
        ดูโปรไฟล์ ส่งข้อความ เพิ่มเพื่อน ทักทาย
 โพสต์: 2076
 เครดิต: 267
 น้ำใจ:  8
 Point : 1672
 ความดี:  8
 เพศ: I'm Boy
 ระดับการอ่าน200
 สมัครเมื่อ: 8-7-2012
 เข้าชมล่าสุด: 16-9-2015

Donate : 100 THB.
พลังใจ : 16เหรียญ
No.04 No.01 No.30 No.02 No.44 No.03 Kurumi Tokisaki
 • ได้รับคำขอบคุณ 2 ครั้ง
 • กล่าวคำขอบคุณ 0 ครั้ง
 Pet :

Tokisaki Kurumi [Rare]
Tokisaki Kurumi [Rare]

โพสต์เมื่อ 1-5-2013 20:36:56 |แสดงทั้งหมด | Google Chrome 26.0.1410.64| Windows 7
เกรตแบร์ริเออร์รีฟ น่าไปดี

[ÖÁ×ðºì×ê3Lv]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý1000ƪ [δµãÁÁÖÁ×ð»Æ×ê]ÍþÍû²»×ã10µã [ÖÁ×ðÀ¶×ê1Lv]ÔÚÏßʱ¼ä¡Ý10Сʱ [ÖÁ×ðÂÌ×ê3Lv]¹±Ï׶ȡÝ500µã [ÖÁ×ð×Ï×ê2Lv]½ð±Ò¡Ý1000¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [ÖÁ×ðºÚ×ê1Lv]Ôª±¦¡Ý8¸ö

Social Network
 ระดับ: Rank: 4
 ตำเเหน่ง: Master Member
 UID:  26713  
        ดูโปรไฟล์ ส่งข้อความ เพิ่มเพื่อน ทักทาย
 โพสต์: 1106
 เครดิต: 1068
 น้ำใจ:  320
 Point : 3337
 ความดี:  624
 เพศ: I'm Boy
 ระดับการอ่าน35
 สมัครเมื่อ: 4-10-2012
 เข้าชมล่าสุด: 9-11-2015

Donate : 0 THB.
พลังใจ : 12เหรียญ
No.03
 • ได้รับคำขอบคุณ 0 ครั้ง
 • กล่าวคำขอบคุณ 4 ครั้ง
 Pet :

Takanashi Rikka
ริกกะ จ๊างงง

โพสต์เมื่อ 1-5-2013 22:25:30 |แสดงทั้งหมด | Google Chrome 26.0.1410.64| Windows 7
ขอบคุณครับบ

[ÖÁ×ðºì×ê3Lv]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý1000ƪ [δµãÁÁÖÁ×ð»Æ×ê]ÍþÍû²»×ã10µã [ÖÁ×ðÀ¶×ê2Lv]ÔÚÏßʱ¼ä¡Ý100Сʱ [ÖÁ×ðÂÌ×ê1Lv]¹±Ï׶ȡÝ10µã [ÖÁ×ð×Ï×ê1Lv]½ð±Ò¡Ý100¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [ÖÁ×ðºÚ×ê1Lv]Ôª±¦¡Ý8¸ö

Social Network
 ระดับ: Rank: 8Rank: 8
 ตำเเหน่ง: BRS Member
 UID:  15159  
        ดูโปรไฟล์ ส่งข้อความ เพิ่มเพื่อน ทักทาย
 โพสต์: 1501
 เครดิต: 942
 น้ำใจ:  430
 Point : 178
 ความดี:  17
 เพศ: I'm Boy
 ระดับการอ่าน200
 สมัครเมื่อ: 13-7-2012
 เข้าชมล่าสุด: 30-5-2015

Donate : 90 THB.
พลังใจ : 26เหรียญ
No.28 No.31 No.19 No.16 No.33 No.04 No.07 No.39 No.06 No.12 No.09 No.46 No.49 No.42 No.30 No.20 No.03 No.22 Shiina Mashiro
 • ได้รับคำขอบคุณ 0 ครั้ง
 • กล่าวคำขอบคุณ 0 ครั้ง
 Pet :

Komeiji Koishi
RUI

โพสต์เมื่อ 2-5-2013 19:28:02 |แสดงทั้งหมด | Google Chrome 26.0.1410.64| Windows XP
ใจมากจร้า สำหรับข้อมูล

[ÖÁ×ðºì×ê3Lv]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý1000ƪ [δµãÁÁÖÁ×ð»Æ×ê]ÍþÍû²»×ã10µã [δµãÁÁÖÁ×ðÀ¶×ê]ÔÚÏßʱ¼ä²»×ã10Сʱ [ÖÁ×ðÂÌ×ê1Lv]¹±Ï׶ȡÝ10µã [ÖÁ×ð×Ï×ê2Lv]½ð±Ò¡Ý1000¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [ÖÁ×ðºÚ×ê2Lv]Ôª±¦¡Ý1000¸ö

Social Network

 ระดับ: Rank: 4
 ตำเเหน่ง: Master Member
 UID:  42639  
        ดูโปรไฟล์ ส่งข้อความ เพิ่มเพื่อน ทักทาย
 โพสต์: 1453
 เครดิต: 2507
 น้ำใจ:  1181
 Point : 2087
 ความดี:  195
 เพศ: ไม่ทราบ
 ระดับการอ่าน35
 สมัครเมื่อ: 21-4-2013
 เข้าชมล่าสุด: 31-7-2015

Donate : 0 THB.
พลังใจ : 159เหรียญ
No.28 No.29 No.30 No.51 No.26 GC VIP Medal Tohka Yatogami Roll Back กิจกรรมวันพ่อ Merry ChristMas
 • ได้รับคำขอบคุณ 8 ครั้ง
 • กล่าวคำขอบคุณ 19 ครั้ง
 Pet :

Shimakaze - ExtraRare - Ver.

โพสต์เมื่อ 3-5-2013 01:28:19 |แสดงทั้งหมด | Internet Explorer > 8.0 (Compatibility Mode)| Windows 7 x64 Edition
ขอบคุณ

[ÖÁ×ðºì×ê2Lv]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý100ƪ [δµãÁÁÖÁ×ð»Æ×ê]ÍþÍû²»×ã10µã [ÖÁ×ðÀ¶×ê2Lv]ÔÚÏßʱ¼ä¡Ý100Сʱ [ÖÁ×ðÂÌ×ê1Lv]¹±Ï׶ȡÝ10µã [ÖÁ×ð×Ï×ê2Lv]½ð±Ò¡Ý1000¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [ÖÁ×ðºÚ×ê1Lv]Ôª±¦¡Ý8¸ö

Social Network

 ระดับ: Rank: 3Rank: 3
 ตำเเหน่ง: Expert Member
 UID:  42541  
        ดูโปรไฟล์ ส่งข้อความ เพิ่มเพื่อน ทักทาย
 โพสต์: 312
 เครดิต: 491
 น้ำใจ:  174
 Point : 2293
 ความดี:  14
 เพศ: I'm Girl
 ระดับการอ่าน25
 สมัครเมื่อ: 19-4-2013
 เข้าชมล่าสุด: 7-6-2014

Donate : 0 THB.
พลังใจ : 21เหรียญ
No.44 No.29
 • ได้รับคำขอบคุณ 0 ครั้ง
 • กล่าวคำขอบคุณ 0 ครั้ง
โพสต์เมื่อ 3-5-2013 12:52:16 |แสดงทั้งหมด | Google Chrome 21.0.1180.89| Windows 7
สวย มาก ๆ เลย ขอบคุณ จ้า

[ÖÁ×ðºì×ê2Lv]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý100ƪ [δµãÁÁÖÁ×ð»Æ×ê]ÍþÍû²»×ã10µã [ÖÁ×ðÀ¶×ê2Lv]ÔÚÏßʱ¼ä¡Ý100Сʱ [δµãÁÁÖÁ×ðÂÌ×ê]¹±Ï׶Ȳ»×ã10µã [ÖÁ×ð×Ï×ê4Lv]½ð±Ò¡Ý20000¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [ÖÁ×ðºÚ×ê1Lv]Ôª±¦¡Ý8¸ö

Social Network

 ระดับ: Rank: 8Rank: 8
 ตำเเหน่ง: Touhou
 UID:  30137  
        ดูโปรไฟล์ ส่งข้อความ เพิ่มเพื่อน ทักทาย [ÖÁ×ðÆÕºÅ]×êʯ¡Ý3¸ö
 โพสต์: 262
 เครดิต: 856
 น้ำใจ:  159
 Point : 35512
 ความดี:  4
 เพศ: I'm Boy
 ระดับการอ่าน200
 สมัครเมื่อ: 20-10-2012
 เข้าชมล่าสุด: 22-11-2015

Donate : 0 THB.
พลังใจ : 28เหรียญ
GC VIP Medal Roll Back กิจกรรมวันพ่อ Merry ChristMas VIP Medal VIP Prinz Eugen Neptune Himeragi Iris Heart Kyoukai Takao VIP Medal VIP Medal Kurumi Tokisaki Kotori Itsuka VIP Medal Yoshino Tohka Yatogami Kirito Asuna Leafa Shiina Mashiro Aoyama Nanami No.01 No.02 No.03 No.04 No.05 No.06 No.07 No.08 No.09 No.11 No.12 No.13 No.14 No.15 No.16 No.17 No.18 No.19 No.20 No.21 No.22 No.23 No.24 No.25 No.26 No.27 No.28 No.29 No.30 No.31 No.32 No.33 No.34 No.35 No.36 No.37 No.38 No.39 No.40 No.41 No.42 No.51 No.43 No.44 No.45 No.46 No.47 No.49 No.50 No.52 No.53 No.54 No.55 No.56 VIP Medal Momo Velia Deviluke
 • ได้รับคำขอบคุณ 6 ครั้ง
 • กล่าวคำขอบคุณ 2 ครั้ง
 Pet :

Neko Miku
MIKU

โพสต์เมื่อ 31-8-2013 10:34:44 |แสดงทั้งหมด | Google Chrome 28.0.1500.71| Windows 7
อยากไปให้หมดเลย -0-

[ÖÁ×ðºì×ê2Lv]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý100ƪ [δµãÁÁÖÁ×ð»Æ×ê]ÍþÍû²»×ã10µã [ÖÁ×ðÀ¶×ê2Lv]ÔÚÏßʱ¼ä¡Ý100Сʱ [ÖÁ×ðÂÌ×ê2Lv]¹±Ï׶ȡÝ200µã [ÖÁ×ð×Ï×ê1Lv]½ð±Ò¡Ý100¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [ÖÁ×ðºÚ×ê1Lv]Ôª±¦¡Ý8¸ö

Social Network

 ระดับ: Rank: 4
 ตำเเหน่ง: Master Member
 UID:  44935  
        ดูโปรไฟล์ ส่งข้อความ เพิ่มเพื่อน ทักทาย
 โพสต์: 431
 เครดิต: 2566
 น้ำใจ:  838
 Point : 834
 ความดี:  452
 เพศ: I'm Boy
 ระดับการอ่าน35
 สมัครเมื่อ: 9-5-2013
 เข้าชมล่าสุด: 9-11-2015

Donate : 0 THB.
พลังใจ : 280เหรียญ
No.49 No.09 No.17 VIP Medal Yoshino No.19 No.38
 • ได้รับคำขอบคุณ 3 ครั้ง
 • กล่าวคำขอบคุณ 26 ครั้ง
 Pet :

shana v.2
ชานะจัง.. =w=

โพสต์เมื่อ 13-9-2013 05:22:25 |แสดงทั้งหมด | Google Chrome 29.0.1547.66| Windows 7
สวยงาม อยากไปนะเเต่ไม่เท่าญี่ปุ่น

[ÖÁ×ðºì×ê3Lv]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý1000ƪ [δµãÁÁÖÁ×ð»Æ×ê]ÍþÍû²»×ã10µã [ÖÁ×ðÀ¶×ê1Lv]ÔÚÏßʱ¼ä¡Ý10Сʱ [δµãÁÁÖÁ×ðÂÌ×ê]¹±Ï׶Ȳ»×ã10µã [ÖÁ×ð×Ï×ê1Lv]½ð±Ò¡Ý100¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [ÖÁ×ðºÚ×ê2Lv]Ôª±¦¡Ý1000¸ö

Social Network

 ระดับ: Rank: 4
 ตำเเหน่ง: Master Member
 UID:  58857  
        ดูโปรไฟล์ ส่งข้อความ เพิ่มเพื่อน ทักทาย
 โพสต์: 1429
 เครดิต: 2226
 น้ำใจ:  1082
 Point : 226
 ความดี:  7
 เพศ: I'm Boy
 ระดับการอ่าน35
 สมัครเมื่อ: 15-9-2013
 เข้าชมล่าสุด: 26-5-2014

Donate : 0 THB.
พลังใจ : 21เหรียญ
Tohka Yatogami Yoshino Kurumi Tokisaki Kotori Itsuka No.26 Horo No.03 No.34 No.33 No.20 No.19 No.51 No.48 No.31 VIP Medal No.15 No.55 No.25 No.14 Momo Velia Deviluke No.09 GC No.28 No.49 No.54 No.50 No.21 No.29 No.30 Shiina Mashiro Aoyama Nanami No.35 Roll Back Merry ChristMas VIP Medal VIP Medal VIP Medal
 • ได้รับคำขอบคุณ 7 ครั้ง
 • กล่าวคำขอบคุณ 0 ครั้ง
โพสต์เมื่อ 16-9-2013 10:36:31 |แสดงทั้งหมด | Firefox 23.0| Windows 8
อยากไปทุกที แต่ติดเรื่อง เดียว คือเงิน แง่มๆ

[ÖÁ×ðºì×ê2Lv]·¢ÌûÊýÁ¿¡Ý100ƪ [δµãÁÁÖÁ×ð»Æ×ê]ÍþÍû²»×ã10µã [ÖÁ×ðÀ¶×ê2Lv]ÔÚÏßʱ¼ä¡Ý100Сʱ [ÖÁ×ðÂÌ×ê1Lv]¹±Ï׶ȡÝ10µã [ÖÁ×ð×Ï×ê3Lv]½ð±Ò¡Ý5000¸ö [δµãÁÁÖÁ×ð·Û×ê]¾«»ªÌùÊý²»×ã10Ìù [ÖÁ×ðºÚ×ê2Lv]Ôª±¦¡Ý1000¸ö

Social Network

 ระดับ: Rank: 8Rank: 8
 ตำเเหน่ง: VIP Member
 UID:  10471  
        ดูโปรไฟล์ ส่งข้อความ เพิ่มเพื่อน ทักทาย
 โพสต์: 739
 เครดิต: 6259
 น้ำใจ:  1445
 Point : 5295
 ความดี:  175
 เพศ: I'm Girl
 ระดับการอ่าน250
 สมัครเมื่อ: 25-5-2012
 เข้าชมล่าสุด: 12-10-2015

Donate : 100 THB.
พลังใจ : 2144เหรียญ
Shiina Mashiro No.31 VIP Medal Roll Back Merry ChristMas Kyoukai No.20 No.22
 • ได้รับคำขอบคุณ 16 ครั้ง
 • กล่าวคำขอบคุณ 1 ครั้ง
 Pet :

Yukikaze Damage Ver.
BAKA ~ @//@

โพสต์เมื่อ 16-9-2013 19:42:26 |แสดงทั้งหมด | Google Chrome 29.0.1547.66| Windows XP
เเต่ละที่ -0- ล่อตาล่อใจ เเต่ไม่มีปัญญา :(
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

ปิด

เว็บมาสเตอร์แนะนำ

กฎระเบียบต่างๆ กรุณาทำตามกันด้วย ...
กฎระเบียบต่างๆ กรุณาทำตามกันด้วย ...
กรุณาตรวจสอบอ่านข้อตกลงของบอร์ดกันด้วยนะครับ ก่อนโพสต์กันด้วย

ดู »

ขึ้นไปด้านบน